Zapytanie ofertowe Biuro Rachunkowe

  Forma ewidencji dla celów podatku dochodowego :
                   księgi rachunkowe
                  
                   podatkowa księga przychodów i rozchodów
                  
                   ewidencja przychodów
                  
  Rozliczenie VAT
 
  Rozliczenie pracowników i właściciela z ZUS
 
  Rozliczenie podatku dochodowego
 
  Kadry i płace
 
  Odbiór i dowóz dokumentów
 
  Konsultacje merytoryczne
 
  Pomoc przy rejestracji podmiotu (ZUS, US, Urząd Statystyczny, Ewidencja działalności gospodarczej)
 
  Reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi i ZUS
 
  Opracowanie wniosków kredytowych
 
  Adres email
 
  Potwierdź adres email