Biegły Rewident

Biegły rewident

Przedmiotem działalności jest świadczenie usług w zakresie;

rewizji finansowej obejmującej;


usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,

doradztwa podatkowego,

działalności szkoleniowej w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków,

ekspertyz lub opinii ekonomiczno – finansowych,

świadczenia usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy

z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,

świadczenia usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów